Na czym w 2014 r będą zarabiać, a na czym tracić apteki na podstawie wyników rynku aptecznego 2013
Jeśli e-mail nie wyświetla się prawidłowo, użyj tego linka.
forum press Szkolenia Branżowe
 

Specjalnie dla Państwa koszt warsztatów
obniżyliśmy z 699 + VAT na 599 zł + VAT!
Oferta specjalna ważna przy zgłoszeniu tylko do 11 kwietnia!

Jeżeli chcesz:

 • zdjąć ze swoich barków większość męczących i czasochłonnych obowiązków, wykorzystując w 100% potencjał zespołu pielęgniarek,
 • efektywnie dyscyplinować wiecznie niezadowolonych pracowników, którzy popełniają błędy i wywołują niepotrzebne konflikty,
 • skutecznie zobligować pielęgniarki do prowadzenia wzorowej dokumentacji medycznej na potrzeby kontroli placówki,

Nie może zabraknąć Ciebie na najbardziej praktycznych i konkretnych warsztatach na rynku:

Jak motywować i dyscyplinować
pielęgniarki i położne?

(warsztaty i konsultacje dla osób zarządzających personelem medycznym i lekarzy)

 

Nasze szkolenie wyposaży Cię w:

 • Wzorcowe zakresy obowiązków związanych z dokumentacją, procedurami i pacjentem, które przekażesz personelowi medycznemu,
 • Wypracowany zestaw 15 argumentów dyscyplinujących pielęgniarki, które unikają pracy, popełniają błędy i obcesowo traktują chorych,
 • Gotowe rozwiązania sytuacji konfliktowych na linii pielęgniarka-lekarz, pielęgniarka-pacjent,
 • Sprawdzone w praktyce metody oszczędnościowe, które z łatwością będą mogły wprowadzić pielęgniarki w Twojej placówce,
 • Skuteczne metody, które usprawniły pracę zespołów medycznych w innych placówkach w Polsce.Program warsztatów

1. Jak zwiększyć zaangażowanie pielęgniarek i sprawić, aby placówka świeciła przykładem?

 • Jak ustalić zakres obowiązków pielęgniarkom tak, aby odciążyć siebie, a pielęgniarki zmobilizować do 100% zaangażowania i większego poczucia odpowiedzialności?
 • Jak przeszkolić pielęgniarki przyjmujące zapisy na wizyty tak, aby zlikwidować, "okienka" i zmniejszyć liczbę odwołanych wizyt?
 • Jak kontrolować i zobligować pielęgniarki do wzorowego prowadzenia i pilnowania dokumentacji medycznej oraz dokumentacji na potrzeby Sanepidu?
 • Jak wydawać i opisywać zalecenia lekarskie tak, aby pielęgniarki wiedziały, co mają zrobić i nie przychodziły do Ciebie z każdym problemem.
 • Podamy gotowe rozwiązania oszczędnościowe, które personel medyczny z łatwością wprowadzi w Twojej palcówce medycznej.

TYLKO U NAS:
Wskażemy argumenty, jakich możesz użyć, aby przekonać pielęgniarki i położne do założenia własnej działalności i świadczenia usług na rzecz Twojej placówki!

2. Jak dyscyplinować pracowników, aby wyeliminować z zespołu niepożądane sytuacje?

 • Wskażemy, jak wychwycić i ukrócić proceder, gdy pielęgniarki unikają pracy, zrzucają swoje obowiązki i odpowiedzialność na praktykantów i młodsze koleżanki.
 • Jak radzić sobie z plotkami rozsiewanymi przez zespół i negatywnymi komentarzami po każdej decyzji kierownictwa placówki?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy pacjent chce wnieść skargę na pielęgniarkę, która popełniła błąd podczas zabiegu lub zachowała się obcesowo lub agresywnie - omówimy wszystkie możliwe scenariusze działania?
 • Wiecznie niezadowolona i demotywująca współpracowników pielęgniarka - wskażemy, po jakie środki prawne i dyscyplinarne możesz sięgnąć, zanim stracisz kontrolę nad całym zespołem.
 • Jak przygotować się i przeprowadzić rozmowę dyscyplinującą z pielęgniarką, która zwróciła uwagę lekarzowi w obecności pacjenta, popełniła błąd w dokumentacji, czy wykazała się niekompetencją podczas zabiegu? - case study

3. Jak poradzić sobie w konfliktowych i trudnych sytuacjach, tak aby nie ucierpiała reputacja lekarza i placówki medycznej?

Konflikt na linii pielęgniarka - pacjent
 • Po jakie środki możesz sięgnąć w sytuacji, gdy pielęgniarka zgłasza skargę na pacjenta, który wyrywa się podczas zabiegu, obrzuca ją wyzwiskami czy poniża?
 • Jakich argumentów użyć w rozmowie z pacjentem, który chce wnieść oficjalną skargę na niekompetencje pielęgniarek?
 • UWAGA! Jak przygotować się do wystąpienia w sądzie w charakterze świadka oskarżenia, gdy pacjent wniósł pozew przeciw personelowi medycznemu?
Konflikt w zespole
 • Jak przeprowadzić konfrontacje z pracownikami, by szybko załagodzić konflikt i nie dopuścić, by był zauważony przez pacjentów?
 • Jak zakończyć współpracę w sytuacji, gdy pielęgniarka grozi sądem lub rozpowszechnieniem negatywnych opinii o pracodawcy?
 • Jak wyegzekwować wykonanie poleceń w sytuacji, gdy pielęgniarka kwestionuje lub ignoruje zalecenia lekarza lub nie przestrzega obowiązujących norm i procedur?
 • Strajk - jak przygotować się i poprowadzić rozmowę z przedstawicielami związków lub organizacji pielęgniarskich w Twojej placówce?


Prelegent: mgr inż. Marcin Szumski - absolwent Politechniki Poznańskiej, lider projektów opartych m.in. o zarządzanie zespołami ludzi, wieloletni kierownik, wykładowca WSB w Poznaniu, właściciel firmy mLift.pl realizującej działania wizerunkowe: unikalne witryny www, kreowanie i lifting znaków i logo. Doradca biznesowy w zakresie organizacji przedsiębiorstw, marketingu i technologii informacyjnych. Prowadzi audyty i certyfikacje, coachingi i wykłady. Wdraża projekty usprawnienia organizacji pracy (systemowo i tradycyjnie) w klinikach i gabinetach medycznych oraz zmienia wizerunek w kierunku pro-klient (pacjent). Opiera wyniki swojej pracy na marketingowych i ekonomicznych wskaźnikach sukcesu.

Opinie uczestników poprzednich edycji:

Bogna Kwiatkowska, Wrocław
Brakowało takiego szkolenia dla lekarzy. Dla mnie szczególnie cenne były uwagi poświęcone zasadom budowania swojego autorytetu, gdyż osobiście ma problemy ze stanowczością wobec personelu.

Maria Sikora, Warszawa
Polecam każdemu! Warsztatowa formuła spotkania oraz liczne przykłady i analizy otworzyły mi oczy na to co jeszcze mogę ulepszyć w kontaktach z moimi współpracownikami w mojej przychodni. Ekspert odpowiedział też na pytanie zadane drogą mailową!

Andrzej Machalczyk, Katowice
Wahałem się, czy wziąć udział w tym szkoleniu, bo już kiedyś uczestniczyłem w podobnym i nie spełniło ono moich oczekiwań. Jednak zaryzykowałem i zostałem mile zaskoczony. Szkolenie było rzetelnie przeprowadzone. Prelegent poruszył wszystkie tematy i odpowiedział na każde pytanie z sali, a było ich naprawdę sporo. Od jutra wszystkie cenne uwagi postaramy się wprowadzić w życie!

Unikalna formuła warsztatowa:

 • Tylko u nas! - koncentrujemy się na sprytnych i unikalnych rozwiązaniach, które okazały się niezwykle sprawne i skutecznie funkcjonują w innych placówkach medycznych
 • 100% praktycznych porad - podczas warsztatów przytaczamy wyłącznie przykłady, które można przenieść bezpośrednio na realia Państwa działalności. Wszystkie zajęcia prowadzone są w czytelny i zrozumiały sposób metodą "krok po kroku"
 • Wsparcie w rozwiązaniu indywidualnych problemów - Prelegent wspiera uczestników udzielając wskazówek do pytań i problemów zgłaszanych z sali.
 • Jesteśmy również do Państwa dyspozycji w przeciągu tygodnia po dacie szkolenia - odpowiemy na każde Państwa pytanie!
 • Program warsztatów przygotowany w oparciu o badania firm i instytucji - to gwarancja, że tematy są najlepiej dobrane do potrzeb naszych klientów
 • Nasi wykładowcy są oceniani przez uczestników - współpracujemy wyłącznie z tymi, którzy gwarantują wysoki poziom merytoryczny warsztatów i szkoleń


Miejsce i Termin

Cena uczestnictwa


Warszawa, 19.05.2014 r.
Poznań, 21.05.2014 r.
Wrocław, 27.05.2014 r.


699 zł + VAT. Podana cena uczestnictwa dotyczy jednej osoby i obejmuje materiały szkoleniowe, napoje oraz lunch. Uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w warsztatach. Warsztaty odbywają się w godzinach 10–16.

Specjalnie dla Państwa koszt warsztatów
obniżyliśmy z 699 + VAT na 599 zł + VAT!

Oferta specjalna ważna przy zgłoszeniu tylko do 11 kwietnia!

Specjalnie dla Państwa koszt warsztatów
obniżyliśmy z 699 + VAT na 599 zł + VAT!

Oferta specjalna ważna przy zgłoszeniu tylko do 11 kwietnia!

Oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest przynajmniej w 70% ze środków publicznych.

Uwaga zwolnienie z VAT dla pozostałych podmiotów!
Dla podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, a korzystających z dofinansowania na konkretne szkolenie, organizowane przez Wydawnictwo Forum, również istnieje możliwość zwolnienia z podatku VAT. Jeśli chcieliby Państwo skorzystać z tej możliwości, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta pod nr tel. 0801 88 44 22.

Deklarujemy udział Pani / Pana:     

Uczestnik 1.
Adres e-mail
Stanowisko
Uczestnik 2.
Adres e-mail
Stanowisko
Uczestnik 3.
Adres e-mail
Stanowisko
Miejsce i termin
e-mail
Potwierdzenie udziału w warsztatach wraz z fakturą pro forma otrzymają Państwo drogą e-mailową.

Zamawiający:     

Imię
Nazwisko
E-mail
Stanowisko
Firma / Instytucja
Adres
Kod / Miejscowość -
Telefon
Telefon komórkowy
Fax
NIP
Przedział zatrudnienia
Uwagi
 

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wydawnictwo Forum Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13 w celach marketingowych. Wydawnictwo Forum Sp. z o.o. zapewnia Klientom prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych. Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowej przez Wydawnictwo Forum Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wysłane zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu sprzedaży Wydawnictwa Forum Sp. z o.o.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do Wydawnictwa Forum Sp. z o.o. wypełnionego formularza zgłoszenia.
 2. Otrzymanie przez Organizatora zgłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Wydawnictwem Forum Sp. z o.o. a Zamawiającym i oznacza akceptację Ogólnych Warunków Świadczenia Usług Szkoleniowych Wydawnictwa Forum Sp. z o.o.
 3. W ciągu 2 dni roboczych od dostarczenia Organizatorowi formularza zgłoszenia, Zamawiający otrzyma potwierdzenie wpisania na listę uczestników szkolenia.
 4. Podstawę płatności za szkolenie stanowi wystawiona przez Organizatora faktura pro forma wysyłana do Zamawiającego przed terminem szkolenia.
 5. Rabaty.
  Przy zgłoszeniu większej ilości osób z jednej firmy, udzielamy rabatów.
  Więcej informacji pod numerem telefonu: 61 66 55 832, lub:
  katarzyna.andrzejak@e-forum.com.pl
 6. Nieuregulowanie faktury pro forma nie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w szkoleniu.
 7. W terminie 7 dni po terminie szkolenia Organizator wystawi i prześle Zmawiającemu fakturę VAT.
 8. Złożenie pisemnej rezygnacji z udziału w szkoleniu nie później niż 7 dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programu szkolenia lub kongresu, w merytorycznie uzasadnionych przypadkach.

W przypadku niezłożenia rezygnacji przez Zamawiającego w regulaminowym terminie lub braku obecności uczestnika na szkoleniu, Organizator zastrzega sobie prawo obciążenia Zamawiającego pełnymi kosztami szkolenia.

  Kontakt:
Bartłomiej Woźniak, tel. (61) 66 55 868
bartlomiej.wozniak@e-forum.com.pl
www.centrumkompetencji.pl
 

Aby nie otrzymywać więcej informacji od nas, użyj tego linka